دفتر مرکزی:
همدان، خیابان طالقانی، مجتمع تجاری طالقانی، طبقه چهارم، واحد 12 و 13
شماره‌های تماس:
تلفن: 4040 3827 81 (98+)
فکس: 4041 3827 81 (98+)
ایمیل دفتر مرکزی:
info@pouyanholding.com

کارخانه:
همدان، 40 کیلومتری جاده همدان - رزن، شهرک صنعتی ویان، خیابان دهم
شماره‌های تماس:
تلفن: 4-5020 3534 81 (98+)
فکس: 5022 3534 81 (98+)
ایمیل کارخانه:
info@pthico.com
123movies